Cadrul

Volume Management Intercultural

Multicultural, Cross-Cultural și Intercultural

Echipa noastră editorială apreciază diferențele și relațiile constructive dintre sectorul economic și cel academic, împărtășirea experiențelor și diversitatea cât mai largă. Jurnalul găzduiește articole scrise de către autori provenind din mediul universitar și din lumea afacerilor sau din domeniul administrativ. Acceptarea spre publicare se bazează pe o procedură de selectare anonimă și imparțială, bazată pe evaluarea riguroasă a articolelor de către referenții noștri. Revista încurajează cercetarea de înaltă ținută științifică, care contribuie la lărgirea orizontului cunoașterii în domeniul managerial.

 • Definițiile din Oxford dictionary:
 • Multicultural - care se referă sau cuprinde mai multe grupuri culturale sau etnice dintr-o societate: educația multiculturală.
 • Cross-Cultural - referitor la diferite culturi sau comparații efectuate între ele: înțelegerea interculturală.
 • Intercultural - care are loc între culturi sau derivă din culturi diferite: comunicarea interculturală.
Issues Management Intercultural

Aria de acoperire

Jurnalul oferă acces imediat și deschis la conținutul său, pornind de la principiul că facând cercetarea disponibilă publicului în mod liber, se susține un schimb mai mare de cunoștinte la nivel mondial.

 • Performanta mixajului intercultural
 • Managementul intercultural al cunostintelor
 • Managementul comunicarii si relatiilor interculturale
 • Aspecte interculturale in colaborarea interorganizationala
 • Metodologia trainingului intercultural
 • Antropologie
 • Studii in teologie, etică și cultură
 • Inovarea interculturală și interorganizațională
 • Diversitate, valori si norme de lucru: fundamente culturale
 • Politici & managementul resurselor umane, identități profesionale
 • Elemente de teoria managementului
 • Antreprenoriat și afaceri internaționale
 • Afaceri si relații interculturale
 • Studii literare, limbi moderne aplicate și comunicare
 • Artă și educație interculturale, științe umaniste

Recomandare de lectură

Perspectives on interculturality
Au coeur de la dimension culturelle du management - Prezentarea cărții

Apărută în 2017, la Editura L'Harmattan, Paris, sub coordonarea lui Pierre Dupriez şi a Blandinei Vanderlinden (MIME-ICHEC, Bruxelles), cartea „Au coeur de la dimension culturelle du management” reuşeşte să surprindă, cu ajutorul unei echipe multiculturale şi multidisciplinare, principalele aspecte legate de dimensiunea culturală a managementului.

Conţinutul cărţii este structurat în treizeci de capitole, organizate în patru părţi, fiecare parte reflectând maniere noi de abordare teoretică şi practică, dezvăluite de un colectiv internaţional de autori de elită, cu experienţă interculturală.

Prefaţa cărţii este realizată de renumitul cercetător francez Philippe d'Iribarne, autor a numeroase cărţi şi articole de specialitate care tratează diversitatea culturală, iar postfaţa îi aparţine lui Pierre Calame, autor a mai multor eseuri privind rolul şi locul statului în societatea contemporană.

Mai mult →

Conferențiar, Angelica-Nicoleta Neculăesei Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași
Perspectives on interculturality
Perspectives on interculturality - Cuprins

PREFAȚĂ Cultură și management - Philippe d'IRIBARNE

PRESENTATION Between culture and management - Pierre DUPRIEZ, Blandine VANDERLINDEN

PRIMA PARTE Cultură şi management. Fundamente şi metodologie

A DOUA PARTE Cultura şi provocările managementului

A TREIA PARTE O lume a culturilor

A PATRA PARTE De la cultură la etică

POSTAFAȚĂ Management, Cultură și Societate - Pierre CALAME

Mai mult →

Periodicitate

Management Intercultural este organizat în volume (anuale) și numere. Numerele au o apariție bianuală (iulie și decembrie). Jurnalul este editat cu sprijinul unei echipe editoriale dedicată și entuziastă.

 • Ediția estivală: Iulie
 • Ediția de închidere a volumului anual: Decembrie

Jurnal bianual de cultură managerială (ediția francofonă)

Jurnalul este o publicatie tiparita avand si versiune online, gratuita pentru cititori. Comandă o variantă tipărită

Indexări

 • RePEC
 • DOAJ
 • EBSCO
 • ERIHPLUS
 • EconPapers (Economics at your fingertips)
 • CEEOL (Central and Eastern European Online Library)
 • ULRICH’S – Periodicals Directory
 • EconBiz
 • ECONLIT
 • SCIENTIFIC INDEXING SERVICES
 • CABELL
 • ScienceCentral.com – All about science

Legături EBSCO Research Databases


Diseminati cercetarile publicate în jurnal prin conferintele SEA sau NORD