Publication Policy

We welcome submissions on all aspects of methodological, applied or theoretical and are especially interested in receiving interdisciplinary papers bearing on more than one scientific areas.

Framework

 • MANAGEMENT INTERCULTURAL publishes accepted manuscripts as soon as possible.
 • If a manuscript is not scheduled for publication by the end of the one-year period following acknowledgment of receipt, authors may request that the manuscript be released to them.
 • Papers that are published or held by the Journal may not be published elsewhere (either in sum or in part) without written permission from MANAGEMENT INTERCULTURAL.
 • MANAGEMENT INTERCULTURAL reserves the right to edit all papers for style, syntax, grammar, and clarity.
 • You can send your manuscript for FREE (manuscripts must be prepared according to the our guidelines and follow the rules and deadlines for submission specified in the "Submission Guide" and transmission deadlines).
 • Please note that papers submitted to MANAGEMENT INTERCULTURAL, if accepted, must be published open access through payment of an ARTICLE PROCESSING CHARGE (APC). The APC is 95 EUR.
 • Authors who need advice in preparing the manuscript in accordance with our "Submission Guide", are required to pay page charges.

General criteria for the acceptance of manuscripts regarding the reviewing

 • The article fits into the thematic of the journal.
 • The study must present original research which has not been published or submitted for publication elsewhere.
 • Will not be accepted for publication works like: theoretically, literature review, essay, descriptions of European projects (except those presenting a case study - research conducted through the European projects).
 • The study must include part of literature review, methodology, case study, conclusions and future research directions.
 • There will be described the data processing methodology.
 • There will be provided information about data validation.
 • For studies as referred, it will be specified exactly the author, year of publication and bibliographic sources. No reference can be made to studies generally speaking.
 • There will be described details of the relevance and importance of the study. For example, it will provide details about the relevance of the study, the relevance of choosing groups of subjects, essential differences between groups etc.
 • In the conclusions part, it will be avoided the generalization and the usage of words such as "however", "whoever" scientifically irrelevant.
 • There will be respected the requirements specific to CMJ (these can be found in the "Manuscript Requirements" menu).

Costuri de procesare (Article Processing Charges – APCs)

 • Departamentul Editorial FRIA publică toate jurnalele sale cu acces complet și liber pentru cititori. Comunitatea științifică și publicul larg pot accesa nelimitat și imediat tot conținutul publicat în jurnalele noastre în mod gratuit, de îndată ce este publicat pe Internet. Acest lucru înseamnă că Departamentul Editorial FRIA nu are niciun venit obținut prin vânzarea de abonamente online a jurnalelor sale pentru a acoperi costurile editoriale, de producție și indexare. Pentru a oferi acces liber, jurnalul MANAGEMENT INTERCULTURAL folosește modelul APC de compensare a cheltuielilor de producție editorială și procesare specifică fiecărei baze de date internaționale în vederea arhivării. În acest sens, sunt necesare sume oferite cu titlu de sponsorizare de către instituțiile sau persoanele care doresc să publice. MANAGEMENT INTERCULTURAL se angajează să păstreze tarifele de publicare cu acces deschis pentru cititori la un nivel minim. La acest moment suma solicitată ca APC pentru fiecare articol este de 100 euro.
 • Noi credem că accesul imediat, la nivel mondial și fără bariere la textul integral al articolor de cercetare este în interesul comunității științifice. Demersul prin costul APC de a investi pentru indexarea articolelor în bibliotecile științifice internaționale organizate sub forma bazelor de date, sporește vizibilitatea articolelor publicate, deschide posibilitatea colaborărilor și citărilor între autori.

Free waiver policy

 • We offer APC waivers for papers whose corresponding authors are based in HINARI countries (the world's lowest income countries as defined by the World Bank). Discretionary APC waivers will be considered on a case-by-case basis, and may be granted in cases of financial need.
 • All applications for discretionary APC waivers should be made prior to, or at the point of manuscript submission; requests made during the review process or after acceptance will not be considered. To request a waiver please contact us at editorial @ seaopenresearch.eu

MORE INFO

Procesul de evaluare (Double Peer Review)

1. Revizuirea formală

Înainte de a fi supus procesului de recenzie din punct de vedere stiintific, va fi facuta o verificare formala de catre un membru al redactiei. Revizuirea are in vedere:

 • respectarea termenului de inregistrare;
 • respectarea dimensiunilor acceptate pentru articol;
 • respectarea formatului si instructiunilor de redactare ale jurnalului;
 • corectitudinea lingvistică.

In urma evaluarii se vor face sugestii autorului pentru efectuarea de modificari potentiale. In aceasta etapa de evaluare articolul poate fi respins doar din cauza nerespectarii termenului de inregistrare.

2. Recenzarea științifică

Fiecare articol propus va fi supus apoi unui proces de recenzare (double blind review), de catre 2 recenzori, membri ai Consiliului Stiintific Editorial.

Procesul de recenzie va avea o durata de maxim 4 luni.

Criteriile de revizuire avute în vedere sunt:

 • gradul de noutate, de originalitate al articolului si potentialul ideilor introduse de a stimula dezvoltarea unor noi alternative de studiu;
 • importanta continutului in raport cu un segment al cercetarii sau cu puncte de vedere academice importante;
 • relevanta cunostintelor teoretice si a bibliografiei in concordanta cu obiectivele jurnalului si a ariei de cercetare;
 • calitatea rezultatelor, aplicabilitatea;
 • modul de prezentare, organizarea, claritatea, terminologia si structura logica;
 • analiza continutului (titlu, abstract, introducere, metodologie, rezultate, concluzii, bibliografie, tabele, figuri si grafice);
 • elemente care sa sugereze plagiatul.

Referatele de acceptare sau respingere a articolului sunt comunicate prin e-mail autorului principal, împreuna cu observatiile rezultate ca urmare a recenziei de specialitate.

În urma procesului de evaluare sunt posibile urmatoarele:
 • Articolul sa fie acceptat;
 • Articolul sa fie acceptat in conditiile efectuarii de catre autor a unor revizuiri minime obligatorii (autorii vor primi observatiile cu privire la îmbunatatirea articolului);
 • Articolul sa fie respins cu posibilitatea revizuirii si retransmiterii de catre autor (autorii vor primi observatiile cu privire la modificarile posibile);
 • Articolul sa fie respins (nu este in concordanta cu politica editoriala a jurnalului).

Articolele nepublicabile nu vor fi înapoiate autorilor.

Politica de copyright

 • Acceptul autorilor de a publica articolele în jurnal consfințește și transferul către ”Management Intercultural” a drepturilor de autor asupra textului publicat.
 • Autorii trebuie să obțină ulterior publicării, permisiunea scrisă pentru includerea de text în lucrările lor.
 • ”Management Intercultural” își rezervă dreptul de a reproduce lucrările publicate în întregime sau parțial, în alte canale media.