Dumitru Zaiţ, Adriana Zaiţ
 

Stabilirea unei strategii de cercetare nu este supusă unei standardizări anume. Nimic nu pare a obliga cercetătorul la o asemenea construcţie proiectivă pe care să-şi bazeze demersul pe care-l va întreprinde ulterior. Articolul încearcă să identifice câteva repere metodologice ale unei strategii de cercetare astfel încât demersul ce urmează a fi întreprins de cercetător să aibă mai mari şanse de a deveni coerent şi a aduce astfel rezultate într-un timp mai scurt şi cu un consum de resurse mai puţin important. În plus, o cercetare care aduce anumite rezultate va avea mai mari şanse de a fi recunoscută şi validată dacă elementele unei strategii raţionale sunt furnizate specialiştilor, garantând astfel componenta metodologică a demersului. Elementele metodologice ale unei strategii de cercetare sunt propuse într-o succesiune logică, dezvoltată între identificarea şi asumarea problemei de cercetare (opţiunea ontologică) şi validarea rezultatelor cercetării. Alegerea sau construcţia strategiei rămâne însă obiect al plasării corecte a cercetătorului în ceea ce priveşte realizarea demersului

 • Published on: 1st November, 2009
 • Keywords: CUVINTE CHEIE
 • Final revision and acceptance: 15th October, 2009
Lalko Dulevski
 

Bulgaria is currently confronting long-term trends of diminishing working-age population and labour force shortage in terms of particular qualifications. We propose that the problem can be efficiently resolved through increasing the size and efficiency of investments in human capital that complement the country’s demographic policy measures. Using official labour census data for Bulgaria we examine the extent to which the specific conditions of the Bulgarian labour market provide the necessary incentives for investments in human capital and which of these investments are of greatest benefit to investors. We then extract applicable approaches and methods for measuring human capital and returns on human capital investments that are in line with Bulgaria’s specificity.

 • Published on: 1st November, 2009
 • Keywords: human capital, human capital investments, internal rate of return, age-net earnings profiles
 • Final revision and acceptance: 15th October, 2009
Eva Tsvetanova
 

Regional strategic analysis seen at the level of local community assumes a global approach of all influence factors over current development on the one hand, but also the evolution of their impact in time. The purpose of this paper is to present the regional SWOT analysis procedure as an effective tool for the creation of a vital strategy for the local development and competitiveness of rural and peripheral communities in Bulgaria, but under certain preconditions. A territorial scope of the analysis is highlighted in order to show the implementation of sustainable development principles into the local planning process. The implementation procedure is then explained in order to facilitate local decision makers as to what should be changed or retained in a certain region. Furthermore, SWOT analysis in the Belene Municipality, a northern Bulgarian region, has proved to be an effective tool for evaluation of local distinctive features, identification of target markets, influence of the impact of global trends over local development, and drawing future action trajectories.

 • Published on: 1st November, 2009
 • Keywords: regional SWOT analysis, evaluation procedure, strategic planning, endogenous development
 • Final revision and acceptance: 15th October, 2009
Daniela Iosub
 

The present research aims to review the latest literature on diffusion in online social networks by means of social learning mechanisms. We identify three dominant themes in the recent literature on social learning as a factor in the diffusion of online networks: the growing interest to study the opinion leaders in the e-networks, to differentiate between the impact of social influence, homophily and spatial correlation on diffusion and the quantification of the effect of social learning on diffusion. It is concluded that the research in this area may benefit from a consensus on the definition of key concepts such as "opinion leader" or "social status". Also, when analysing diffusion network data, it is recommendable to take into consideration the specificity of each network, as well the cultural differences between the different sites. Moreover, the quality of the results may increase by further rafination of the results, to separate the effects of social learning from homophily in a diffusion process.

 • Published on: 1st November, 2009
 • Keywords: online social influence, online diffusion, social networking sites
 • Final revision and acceptance: 15th October, 2009
Andreea Apetrei
 

În cadrul comerţului internaţional fiecare cultură aduce cu sine specificităţile sale culturale, dar şi un bagaj important încărcat cu percepţii şi stereotipuri despre celelalte culturi cu care intră în contact. Articolul subliniază succint trăsăturile uneia dintre cele mai aprinse dezbateri ale comerţului internaţional: preferinţa pentru marketingul multinaţional sau global. El devine un mic ajutor prin maniera sa explicativă pentru cel ce gândeşte strategia, căci tendinţa modernă de globalizare naşte multe întrebări precum: care abordare determină o imagine mai bună pentru dezvoltarea poziţiei competitive sau care dintre elementele variabile de mediu se cer a fi analizate amănuţit pentru o poziţionare globală, naţională ori regională?

 • Published on: 1st November, 2009
 • Keywords: Intercultural, Marketing internaţional, Strategie, Cultură
 • Final revision and acceptance: 15th October, 2009
R Gherase
 

Intercultural communication is much more than a simple communication. We all are people, however we communicate so differently that it surprises us sometimes, too. There is no law that says that Europeans communicate in a certain way, Americans otherwise. It's true, we all know how different are the two continents, but should be pointed out that communication differences are found even within the same region. Because, ultimately, intercultural communication means communication between different peoples, of different nationalities (both the verbal and the nonverbal) whether the two are next to each other or at opposite ends of the globe

 • Published on: 1st November, 2009
 • Keywords: intercultural management, language, communication, cultural differences, cultural specificit
 • Final revision and acceptance: 15th October, 2009
Dumitru Zait, Aïda Chermeleu, Tawfiq Rkibi
 

ABSTRACT

 • Published on: 1st November, 2009
 • Keywords: CUVINTE CHEIE
 • Final revision and acceptance: 15th October, 2009
TAWFIQ RKIBI
 

Articolul subliniază legătura existentă, în general, între cultură şi administrarea afacerilor. Sunt accentuate elemente legate de diferenţe, comunicare şi instrumente ale managementului intercultural. Propunerile sunt rezultatul unei sinteze a bibliografiei variate şi dense.

 • Published on: 1st June, 2009
 • Keywords: Comunicare, Decizie, Intercultural, Management
 • Final revision and acceptance: 15th May, 2009
Dumitru Zaiţ, Petrică Corăbieru
 

Considerată deja printre factorii cei mai importanţi ai competitivităţii întreprinderii actuale, inteligenţa economică (Business Intelligence la nord americani şi în culturile germanice şi anglo saxone) este încă puţin cunoscută şi exploatată de întreprinderea românească. Mai mult, rareori studiile de specialitate asupra culturii organizaţionale se opresc aici asupra activităţilor pe care această sintagmă le surprinde. Asocierea cu spionajul economic sau cu activităţile unor organisme statale de informaţii pare a fi un motiv al unei reţineri particulare a românului faţă de inteligenţa economică. Managerul şi liderul de întreprindere ar trebui să fie însă mai ataşaţi de problematica respectivă. În ce măsură este însă acest personaj pregătit pentru activităţile inteligenţei economice, cum este poziţionat faţă de problemele şi soluţiile la aceste probleme din întreprinderea sau corporaţia performantă şi competitivă din lumea dezvoltată sunt aspecte pe care încearcă să le reliefeze prezentul studiu, pe baza unui demers intercultural privitor la dominantele creative şi inovative ale câtorva culturi cu prezenţă relevantă în domeniul respectiv. Analiza are la bază estimări şi interpretări pentru câteva dimensiuni cunoscute ale specificităţii culturale, cu accente particulare pe cele propuse de d ‘Irribanne şi Trompenaars.

 • Published on: 1st June, 2009
 • Keywords: CUVINTE CHEIE
 • Final revision and acceptance: 15th May, 2009
Constantin Sasu
 

Intercultural business communication is an exciting field that presents uniques opportunities to shape the future of international business. During the last two decades, a number of schools have added courses in intercultural business communication, and several books have appeared on the market. All these developments are positive, but much needs to be done to make the teaching of intercultural business communication more effective. In light of this need, this article addresses two questions: • What are some major challenges we face in teaching intercultural business communication?• How can we meet these challenge to assure that students become effective intercultural managers and communicators? The teaching of intercultural business communication must meet these challenges to develop a sound foundation for dealing with different cultures in business context. The first section of this article presents these major challenges for intercultural business communication, and their implications for teaching process. The final section outlines specific activities to improve intercultural business communication skills, and presents some approaches that worked for me.

 • Published on: 1st June, 2009
 • Keywords: CUVINTE CHEIE
 • Final revision and acceptance: 15th May, 2009
Stanka Tonkova, Margarita Bogdanova
 

As a whole, the European Union transmutes itself in a power attractive center for the all Balkan region; it is the only reasonable alternative for the countries on the peninsula. In this sense the research of the Balkan states’ cohesion in the context of the EU regional policy is extremely topical.

 • Published on: 1st June, 2009
 • Keywords: CUVINTE CHEIE
 • Final revision and acceptance: 15th May, 2009
Ecaterina Livia TĂTAR
 

Articolul îşi propune să prezinte consideraţii generale privitoare la fenomenul globalizării, ştiut fiind că acest concept suscită atenţia teoreticienilor şi practicienilor deopotrivă, fără a fi însă elucidat sau epuizat. De asemenea, aducem în prim plan şi conceptul de globalizare militară care, în opinia noastră, este o componentă a globalizării în accepţiunea ei cel mai cuprinzătoare. Deoarece evoluţiile actuale ale conflictului militar nu mai pot ignora condiţionările de ordin cultural, social sau tehnologic, considerăm că o mai bună înţelegere a relaţiei dintre globalizarea economică şi cea militară poate contribui la formarea unei percepţii realiste asupra lumii în care trăim.

 • Published on: 1st June, 2009
 • Keywords: globalizare, bipolaritate, multipolaritate, conflict armat, NATO
 • Final revision and acceptance: 15th May, 2009