Dumitru ZAIŢ
 

ABSTRACT

 • Published on: 1st November, 1999
 • Keywords: CUVINTE CHEIE
 • Final revision and acceptance: 15th October, 1999
Irina Manolescu
 

ABSTRACT

 • Published on: 1st November, 1999
 • Keywords: CUVINTE CHEIE
 • Final revision and acceptance: 15th October, 1999
Adriana Prodan
 

ABSTRACT

 • Published on: 1st November, 1999
 • Keywords: CUVINTE CHEIE
 • Final revision and acceptance: 15th October, 1999
Teodora Roman
 

ABSTRACT

 • Published on: 1st November, 1999
 • Keywords: CUVINTE CHEIE
 • Final revision and acceptance: 15th October, 1999
Adriana ZAIŢ
 

Tendinţele tot mai pregnante de globalizare, intensificarea schimburilor internaţionale, creşterea impresionantă a numărului societăţilor multi-naţionale (şi, implicit, multi-culturale), dezvoltarea de proiecte internaţionale în cele mai diferite domenii ale economicului, socialului sau politicului sunt doar câteva dintre aspectele evoluţiei societăţilor moderne care impun o mult mai atentă considerare a "interculturalului". Dacă lumea afacerilor este puternic interesată de elucidarea diferenţelor culturale utile activităţii managerilor, interesul nu este mai puţin accentuat nici din partea mediilor academice. Universităţile ţărilor vestice, şi nu numai, au pus deja la punct sau vizează conturarea unor programe de formare iniţială şi continuă pentru pregătirea specialiştilor în management intercultural. În România, ca şi în alte ţări central sau est-europene, aceste demersuri se află abia la început. Mai mult chiar, se pare că se simte nevoia unei rafinări în spiritul managementului intercultural a înşişi formatorilor din mediul academic, pentru ca ei să devină cu adevărat mentori ai viitorilor specialişti în sfera interculturalului, dar şi pentru ca activităţile cu caracter intercultural în care sunt implicate universităţile să se desfăşoare mai eficient. Unul din domeniile educaţiei superioare cel mai puternic influenţate de aspectele interculturalului este cel al ştiinţelor de gestiune. Este şi principalul motiv pentru care ne-am oprit atenţia asupra lui în prezentul studiu, ca o primă abordare, pentru a încerca o delimitare a sensului şi efectelor considerării/neconsiderării managementului intercultural asupra evoluţiei unei instituţii de educaţie superioară în ştiinţe de gestiune.

 • Published on: 1st November, 1999
 • Keywords: CUVINTE CHEIE
 • Final revision and acceptance: 15th October, 1999
Dumitru ZAIŢ
 

ABSTRACT

 • Published on: 1st November, 1999
 • Keywords: CUVINTE CHEIE
 • Final revision and acceptance: 15th October, 1999